Lộc An Hà Sản phẩm

Flat Top 100

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: nối bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flat top M2510

– Bước băng tải: 25.6mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flat top MPB

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid M5032

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 34%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Perforated Flat Top 100

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 20%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid M5033

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 37%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Perforated Flat Top 510

– Bước băng tải: 25mm

– Khoảng mở: 16%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Băng tải xích nhựa thẳng 820

– Áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp thực phẩm như: ngành giải khát, đóng chai, lon.

– Khoảng cách tối đa: 12 m.

Xem chi tiết
Băng tải xích nhựa cong: 880TAB

– Áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp thực phẩm như: ngành giải khát, đóng chai, lon.
– Khoảng cách tối đa: 9 m.

Xem chi tiết
Plain Chains (Fingered) 7200A

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 3.048m = 10 Feet/hộp (86 link)

– Khoảng cách xa nhất: 30m

Xem chi tiết
Side Flexing With Tabs 3400TAB-O

– Ty nối: thép không rỉ

– Đóng gói: 1M = 12 mắc

Xem chi tiết
Straight Run Without Tab 3400-O

– Ty nối: thép không rỉ

– Đóng gói: 1M = 12 mắc

Xem chi tiết

Đối tác