Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải xích, Modular Băng tải Modular Flat top M2510

Flat top M2510

Mã sản phẩm: Flat top M2510

– Bước băng tải: 25.6mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

– Bước băng tải: 25.6mm
– Khoảng mở: 0%
– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

 

– Thông số kỹ thuật:

 

Loại

 

Chất
Liệu

Nhiệt
độ làm việc

Tải
trọng (N/m) (21oC)

Trọng
lượng (Kg/m2)

Bán
kính bẻ ngược (min) (mm)

Khô (oC)

Ướt (oC)

 

M2510

POM

-40 to 80

-40 to 65

16000

7.3

 

25

PP

5 to 105

5 to 105

14000

4.9

PE

-46 to 66

-46 to 66

8000

5.2

Sản phẩm liên quan

Super Grip 1000

– Bước băng tải: 25.6mm

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Roller Top 1005

– Bước băng tải: 25.4mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Raised Rib 400

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 26%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Đối tác