Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải PVC, PU Ngành thuốc lá

Băng tải LP-2G

– Tổng dày: 2.0mm
– Màu sắc: xanh lá cây
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt láng.

Xem chi tiết
Băng tải LP-3G

– Tổng dày: 3.0mm
– Màu sắc: xanh lá cây
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt láng.

Xem chi tiết
Băng tải LP-16/6

– Tổng dày: 4.8mm
– Màu sắc: xanh lá
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt gân sóng.

Xem chi tiết
Băng tải LP-16CA

– Tổng dày: 5.6mm
– Màu sắc: xanh lá
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt núm tròn.

Xem chi tiết
Băng tải LE-06/27

– Tổng dày: 4.8mm
– Màu sắc: trắng trong
– Đặc tính băng tải: chất liệu PE, 2 lớp bố, bề mặt gân sọc chéo so le.

Xem chi tiết
Băng tải LE-20/06C

– Tổng dày: 5.8mm
– Màu sắc: trắng trong
– Đặc tính băng tải: chất liệu PE, 2 lớp bố, bề mặt núm trụ tròn.

Xem chi tiết
Băng tải LP-2RD

– Tổng dày: 2.1mm
– Màu sắc: trắng
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt caro, chịu dầu.

Xem chi tiết
Băng tải LT-05/OPD

– Tổng dày: 2.5mm
– Màu sắc: trắng đục
– Đặc tính băng tải: chất liệu TPE, 1 lớp bố, 1 lớp TPE, bề mặt láng.

Xem chi tiết
Băng tải LT-06/8PD

– Tổng dày: 4.0mm
– Màu sắc: trắng đục
– Đặc tính băng tải: chất liệu TPE, 2 lớp bố, 2 lớp TPE, bề mặt núm nhộng.

Xem chi tiết
Băng tải LT-06/27PD

– Tổng dày: 4.0mm
– Màu sắc: trắng đục
– Tổng trọng lượng: 3.0 kg/m2
– Nhiết độ làm việc: -30+110 0C

Xem chi tiết

Đối tác