Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải xích, Modular Băng tải xích Inox

Băng tải SS812

– Áp dụng trong tất cả các ngành công nghiệp đóng chai và tải nặng
– Đặc biệt áp dụng trong ngành bia
– Khoảng cách tối đa: 15m

Xem chi tiết
Băng tải SS802

– Áp dụng trong tất cả các ngành công nghiệp đóng chai và tải nặng
– Đặc biệt áp dụng trong ngành bia
– Khoảng cách tối đa: 15m

Xem chi tiết
Băng tải SS8811TAB

– Áp dụng trong tất cả các ngành công nghiệp đóng chai và tải nặng
– Đặc biệt áp dụng trong ngành bia
– Khoảng cách tối đa: 15m

Xem chi tiết

Đối tác