Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải xích, Modular Băng tải xích nhựa

Băng tải xích nhựa thẳng 820

– Áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp thực phẩm như: ngành giải khát, đóng chai, lon.

– Khoảng cách tối đa: 12 m.

Xem chi tiết
Băng tải xích nhựa cong: 880TAB

– Áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp thực phẩm như: ngành giải khát, đóng chai, lon.
– Khoảng cách tối đa: 9 m.

Xem chi tiết
Plain Chains (Fingered) 7200A

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 3.048m = 10 Feet/hộp (86 link)

– Khoảng cách xa nhất: 30m

Xem chi tiết
Side Flexing With Tabs 3400TAB-O

– Ty nối: thép không rỉ

– Đóng gói: 1M = 12 mắc

Xem chi tiết
Straight Run Without Tab 3400-O

– Ty nối: thép không rỉ

– Đóng gói: 1M = 12 mắc

Xem chi tiết
Single Hinge Supergrip 820 Series

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (80 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 12m

Xem chi tiết
Standard Supergrip 880TAB Series

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (80 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 9m

Xem chi tiết
Friction Top Chain 140

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (80 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 25m

Xem chi tiết
Plastic Chain FT70

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (112 links)

Xem chi tiết
Plastic Chain K50

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (61 links)

Xem chi tiết
Standard Radius 879TAB Series

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (80 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 9m

Xem chi tiết
Multiflex Chains 1765

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 1M = 20 links

Xem chi tiết

Đối tác