Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải xích, Modular Băng tải xích nhựa

SuShi Conveyor Chain W1080SS

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (48 links)

Xem chi tiết
Plastic Chains F54

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (96 links)

Xem chi tiết
Plastic Chain RT114

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M

Xem chi tiết
Miniature Chains 60P

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (160 links)

Xem chi tiết
Miniature Chains 50P

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (192 links)

Xem chi tiết
Miniature Chains 40P

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (240 links)

Xem chi tiết
Sideflex Chainbelt: Flat Top S4090

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (120 links)

Xem chi tiết
Magnetflex Chainbelt: Flat Top 1060

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (120 links)

Xem chi tiết
Roller Top Chains: 7100R

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (91 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 30M

Xem chi tiết
Flexible Cleated Chains: 7100G3

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (91 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 30M

Xem chi tiết
Heavy Duty LBP882TAB

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 5 Feet = 1.524M (40 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 12M

Xem chi tiết
Heavy Duty LBP882TAB-K375

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 5 Feet = 1.524M (40 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 12M

Xem chi tiết

Đối tác