Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải PVC, PU Ngành hàng không

Băng tải LP-2B

– Tổng dày: 2.0mm
– Màu sắc: đen
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt láng.

Xem chi tiết
Băng tải LP-3B

– Tổng dày: 3.0mm
– Màu sắc: đen
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt láng

Xem chi tiết
Băng tải LP-36.3D

– Tổng dày: 5.5mm Màu sắc: đen
– Màu sắc: đen
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt gai.

Xem chi tiết
Băng tải LP-36.19D

– Tổng dày: 3.1mm
– Màu sắc: đen
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt vân sọc dọc.

Xem chi tiết
Băng tải LP-36.22D

– Tổng dày: 7.5mm
– Màu sắc: đen
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt vân ô vuông 60mm.

Xem chi tiết
Băng tải LP-NHM25

– Tổng dày: 4.0mm
– Màu sắc: đen
– Tổng trọng lượng: 3.5 kg/m2
– Nhiệt độ làm việc: -15+90 0C

Xem chi tiết

Đối tác