Lộc An Hà Sản phẩm Sản phẩm tiêu biểu

Băng tải LP-2G

– Tổng dày: 2.0mm
– Màu sắc: xanh lá cây
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt láng.

Xem chi tiết
Băng tải LP-3G

– Tổng dày: 3.0mm
– Màu sắc: xanh lá cây
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt láng.

Xem chi tiết
Băng tải LP-5G

– Tổng dày: 5.5mm
– Màu sắc: xanh lá cây
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt vân gai, chịu ma sát.

Xem chi tiết
Băng tải LP-3GD

– Tổng dày: 3.0mm
– Màu sắc: xanh lá cây
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 3 lớp PVC, mặt trên láng, mặt dưới vân caro.

Xem chi tiết
Băng tải LP-2RD

– Tổng dày: 2.1mm
– Màu sắc: trắng
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt caro, chịu dầu.

Xem chi tiết
Băng tải LP-2P

– Tổng dày: 1.8mm
– Màu sắc: trắng
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 1 lớp PVC, chịu dầu.

Xem chi tiết
Băng tải LP-3W

– Tổng dày: 3.0mm
– Màu sắc: trắng
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 2 lớp bố, 2 lớp PVC, bề mặt láng, chịu dầu.

Xem chi tiết
Băng tải LP-9G

– Tổng dày: 9.0mm
– Màu sắc: xám
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 3 lớp bố, 3 lớp PVC, bề mặt vân hạt dưa, chiu ma sát.

Xem chi tiết
Băng tải LP-9BS

– Tổng dày: 9.0mm
– Màu sắc: xám
– Đặc tính băng tải: chất liệu PVC, 3 lớp bố, 3 lớp PVC, bề mặt vân ô vuông, chiu ma sát.

Xem chi tiết

Đối tác