Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải xích, Modular

Straight Run Without Tab 3400-O

– Ty nối: thép không rỉ

– Đóng gói: 1M = 12 mắc

Xem chi tiết
Single Hinge Supergrip 820 Series

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (80 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 12m

Xem chi tiết
Standard Supergrip 880TAB Series

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (80 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 9m

Xem chi tiết
Friction Top Chain 140

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (80 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 25m

Xem chi tiết
Plastic Chain FT70

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (112 links)

Xem chi tiết
Plastic Chain K50

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (61 links)

Xem chi tiết
Standard Radius 879TAB Series

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048 m (80 links)

– Chiều dài tối đa băng tải: 9m

Xem chi tiết
Multiflex Chains 1765

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 1M = 20 links

Xem chi tiết
SuShi Conveyor Chain W1080SS

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (48 links)

Xem chi tiết
Plastic Chains F54

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (96 links)

Xem chi tiết
Plastic Chain RT114

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M

Xem chi tiết
Miniature Chains 60P

– Ty nối: thép không rỉ

– Bao bì: 10 Feet = 3.048M (160 links)

Xem chi tiết

Đối tác